Blog

XML Nedir?

XML Nedir?

Açılımı Extensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili) olan XML, HTML'e benzer, hiyerarşik düzende verilerin paylaşılmasını sağlayan bir işaretleme dilidir. 
Günümüzde, gerek e-ticaret siteleri, gerek blog siteleri gerek veri paylaşımı yapan diğer internet siteleri, dataları belirli bir şablon dahilinde dışarıya aktarmaktadır. Bu aktarım yapılırken, standardizasyon kuralları ve tüm içeriklerin aynı formatta aktarılması çok büyük önem taşır. 

Daha Fazla
XML Entegrasyonu Nedir?

XML Entegrasyonu Nedir?

XML Entegrasyonu genellikle e-ticaret sitelerinde kullanılır. Ürün sağlayıcısı, satış yapacak olan siteye XML dosyası iletir. Bu dosyanın içerisinde tüm ürünlerin güncel stok bilgileri, fiyatları, varyantları vb. bilgileri yer alır.Fakat veriler manuel olarak eklendiğinde süreç çok uzayabileceği için, bu işlem aracı yazılımlar, modüller gibi yazılımların yardımı ile siteye eklenir.

Daha Fazla
Hızlı Teklif